پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

سوره کهف

یکی از دستورالعمل‌های سید‌علی‌ آقای‌قاضی (ره) این است که سالک الی‌الله سورۀ کهف را روزی یک مرتبه بخواند. اگر کسی این سوره را بخواند خداوند توجه بیشتری به او می‌کند. جالب است که تعداد آیات آن هم 110 تا است. یعنی عدد ابجد علی. اصحاب کهف که پناه برده بودند به غار، خدای متعال داشت آنها را تربیت می‌کرد. یعنی بهترین اولیاءِ خدا، تحت سرپرستی خدا به جایی رسیده‌اند.