پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

شفاعت امام حسین علیه السلام

امام حسین علیه السلام تمام عذاب ها را کشید، زن و بچه اش را به اسارت بردند، اقوامش را برادرانش را فرزندانش را همه را به شهادت رساندند، تکه تکه کردند همه را؛ هر بلایی که بگید امام حسین علیه السلام به جان خودش خرید ولی به جایش خدای تبارک و تعالی زنده شدن تمام عالم را به شفاعت امام حسین علیه السلام قرار داد. لذا امام حسین علیه السلام و فرزندانش هستند که عالم را زنده می کنند و ما افتخار داریم که نوکر این خانواده ای هستیم.