پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

شهید مدرس و ملی گرایی


مجلس شورای اسلامی باید مجلسِ خدایی باشد. باید مانند شهید مدرس باشد. شهید مدرس زیر پرچم انگلیس نرفت. نه اینکه بگویند آبِ خوردن ما را هم اروپا می‌دهد! چه کسی گفته آبِ خوردن ما را اروپا تأمین می‌کند؟ آنها از انرژی هسته‌ای ما می‌ترسند. بیایید به طرف دین. الان وقت زنده شدن دین به‌واسطۀ اسلام است.