پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

صلوات بر پیامبر(ص)

پیغمبر می‌فرمایند: هرکه یک صلوات بر من بفرستد، من ده صلوات بر او می‌فرستم. انسان کامل برای چه خدا را عبادت می‌کند؟ برای ما. این‌که به ما می‌گویند صلوات بفرستید باز برای خودش است. چرا؟ چون ما جزء وجودش هستیم. برای همین هم قرآن کریم می‌فرماید: پیغمبر تو خودت را خیلی به سختی می‌اندازی که این‌ها ایمان بیاورند. چرا خودش را این‌قدر به سختی می‌‌اندازد؟ چون آن‌ها را پارۀ تن و جزء وجود خودش می‌بیند.