پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

عالم باطن

عالم باطن
ما از بس دنیازده شده‌ایم، عالم باطن اصلاً برایمان معنا ندارد. اگر یک نفر را پیدا کنیم که به عالم باطن راه داشته باشد تعجب می‌کنیم و می‌گوییم عجب مقامی دارد! در صورتی که حقیقت وجودی انسان عالم باطن است.