پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

غفلت از نعمت ها

غفلت از نعمت ها
حواستان باشد کاری نکنید که نعمت ها را از شما بگیرند. ما آنقدر به فکر آن چیزهایی که نداریم هستیم که از نعمت هایمان غافل می‌شویم.