پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

فلسفه اسلامی


عده‌ای چون از فلسفه سر در نمی‌آورند، می‌گویند فلسفه خارج از دین است. این حرف به دلیل آن است که متوجه آن علم نیستند؛ فلسفه اسلامی یعنی روایت از دیدگاه عقل!