پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

قدردان والدین


ما باید قدر پدر و مادرمان را بدانیم. اگر انسان به مادرش محبت کند، نوکری‌اش‌ را کند، خوش اخلاق باشد، کارهایش را انجام دهد، بهشتی می‌شود.