پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

قوی ترین انسان ها کیست ؟

قوی ترین انسان ها کیست ؟

پیامبر اکرم می‌فرمایند: «أشجَعُ النّاس مَن غَلَبَ هَواه»؛ شجاع‌ترین شما کسی است که به هوای نفس خود غلبه کند. چون نفس یعنی شیطان و کسی که بر نفس خود غلبه کند بر تمام شیاطین غلبه کرده است. کسی که بر تمام شیاطین عالم غلبه کند، قوی‌ترین انسان‌ها است.