پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

لا تکرار فی التجلی

 در تجلی خدا تکرار وجود ندارد و عالم تمامی ندارد. در فلسفه این بحث وجود دارد که آیا اکوار و ادوار داریم یا نداریم؟ اکوار و ادوار یعنی عوالم وجودی مثل عالم ملک تکرار شود، همه به طرف قیامت بروند و دوباره دنیا از نو تکرار شود. علامه طباطبایی(ره) قائل به این نیست، ولی ملاصدرای شیرازی(ره) ، امام(ره) و محی الدین عربی (ره) قائل به این هستند که اکوار و ادوار داریم. روایت هم حرف دسته دوم را تایید می‌کند که اکوار و ادوار داریم. در روایت مبارکه پرسیدند قبل از حضرت آدم(ع) چه کسی بوده؟ حضرت (ع) فرمود یک عالم دیگر و یک آدم دیگر. دوباره پرسید قبل از آن آدم چه کسی بوده؟ حضرت فرمود اگر هزار بار هم بپرسی باز می‌گویم یک عالم دیگر و یک آدم دیگر. یعنی عالم می‌چرخد و عالم جدیدی می‌آید و هیچ چیزی تکرار نمی‌شود، هر چه هست نو می‌باشد.