پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

ماه خودسازی

ماه محرم واقعا سفره گسترده است، ماه محرم نسبت به ماه مبارک رمضان قدرت انسان سازیش خیلی بالاتر است. یکی از نشانه هایش هم این است که همه ی انسان ها را عاشق می کند. لات و غیرلات را سر به راه می کند. لذا واقعا ماه محرم ماه بزرگی است.