پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

مخالفت با نفس

ذکر نَفْس چیست؟ ذکر نَفْس این است که به آن سختی بدهید. اگر می‌خواهید نَفْستان ذاکرخدا باشد باید به آن سختی بدهید. امیرالمؤمنین می‌فرمایند: «مَن خالَفَ نَفسَه تَجَرَّد»؛ کسی که با نَفْس خود مخالفت کند مجرد می‌شود. یعنی روحش مجرد می‌شود. اما کسی که از نَفْس خود تبعیت کند نوکرِشیطان می‌شود.