پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

منشا این دستورالعمل‌هایی که در رابطه با ذکر یونسیه می‌فرمایند چیست؟

سلام علیکم
سوالی در مورد منشا ذکر یونسیه که بسیار مورد توجه عرفاست داشتم.
دقیقا این ذکر، با این کیفیت، در سجده، با تعدادی که اساتید می‌فرمایند بر اساس چه مبنایی است؟
منشا این دستورالعمل‌ها در رابطه با ذکر یونسیه چیست؟

پاسخ:
بسمه تعالی
سلام علیکم و رحمت الله
منشأ آن آیات قرآن کریم و روایات می‌باشد که بسیار مستحکم است. عدد و کیفیت آن هم بر اساس آیات و روایات است.
در پناه حق و موفق باشید.