پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

نحوه مراقبه

ملامحسن فیض کاشانی در کتاب محجة البیضاء نحوۀ مراقبه را اینگونه بیان می‌کند؛ می‌گوید پلنگ وقتی می‌خواهد حیوانی را شکار کند با تمام وجودش روی شکار تمرکز می‌کند و با تمام هستی‌ شکار را هدف می‌گیرد و به‌جز آن حیوانِ بیچاره هیچ چیز دیگری در قلبش جا ندارد. برای همین هم آن را شکار می‌کند. علمای اخلاق می‌گویند اینگونه مراقبه کنید. ولی ما نماز که می‌خوانیم هزار چیز به فکرمان می‌آید! ما نَفْسمان رها است. مراقبه یعنی صبح تا شب و شب تا صبح حواست به نَفْست باشد.