پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

نظام جمهوری اسلامی

پشتیبانی از این نظام ، پشتیبانی از امام زمان (عج) است. چرا که به روایت صحیحه صریحه ابن ابی عمیر از امام کاظم (ع) ، این نظام آمده برای پشتیبانی و آماده کردن نظام جهانی امام زمان (عج) ، لذا تقویت این نظام ، تقویت نظام جهانی امام زمان (عج) است. برای همین است که جوان ها با عشق در میدان ها نوکری می کنند.