پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

نوافل

نوافل باعث می شود تا خداوند متعال، گوش و چشم و زبان انسان شود.