پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

نوکری و طاعت

نوکری کردن را به خودمان یاد بدهیم. نوکری کردن و طاعت خدا و همۀ خلق خدا. خداوند به موسی فرمود: می‌دانی اگر من بیایم در بین مردم دنیا و به صورت انسان دربیایم چه کار می‌کنم؟ موسی گفت چه کار می‌کنی؟ حضرت حق (جل جلاله و عظم شانه) فرمود: می‌گردم ببینم چه کسانی نیاز به کمک دارند کمکشان می‌کنم. ما باید زندگی‌مان بشود طاعت. باید زندگی‌مان بشود نوکری. حاج قاسم سلیمانی تمام زندگی‌اش شده بود نوکری. بهترین راه، نوکری است. چیزی بالاتر از این نیست.