پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

پایین مجلس بنشین


انسان باید مخالفت بانَفْس داشته باشد؛ هرچه نَفْسش می‌گوید با آن مخالفت کند. وارد مجلس شدی، نَفْست می‌گوید برای چه پایین بنشینی، اینجا کوچک می‌شوی، برو بالا بنشین! ولی در روایت دارد اگر نَفْست را بشکنی و همان پایین بنشینی مادامی که در مجلس هستی ملائکه برایت استغفار می‌کنند. البته جلوی در نه. نشستن جلوی راه مردم کراهت دارد. ولی پایینِ مجلس نشستن ثواب دارد.