پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

پناه بردن به کوه

روایت داریم در آخرالزمان چون گناهان زیاد می‌شود، برای در امان ماندن از گناهان به سمت کوه پناه ببرید. منظور این نیست که عزلت گزینید. کوه یعنی ولایت. یعنی رفتن در جماعت های متصل به خدا. الان ما در جمهوری اسلامی یک جماعت هستیم. چه جماعت خوبی هم هستیم.رهبر خوب. مردم خوب. مساجد، نمازهای جماعت و جمعه، هیئات؛ اینها جماعت است. چرا غصه بخوریم؟ چرا نیمه خالی لیوان را ببینیم؟ نیمه پر لیوان را ببینیم.