پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

کامل شدن نورِ‌ وجودی

هر وقت از ظلمت خود ناراحت شدیم، انجام این کارها باعث می شود تا نور قلب و نور وجود انسان کامل شود:
خواندن قرآن در دل شب
گریه به عشق خدا واهلبیت علیهم السلام
خواندن سوره توحید