پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

گره گشایی از مشکلات

انسان باید حواسش به جوانیِ خود باشد. جوانیِ ما تمام هستی ما است؛ جوانی‌ات را در چه راهی صَرف می‌کنی؟