پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

گناهان نفسانی و قلبی

«لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّر». بعضی می‌گویند «ما تَقَدَّم» یعنی گناهان نفسانی، «ما تَأَخَّر» یعنی گناهان قلبی. فرق گناهان نفسانی و گناهان قلبی چیست؟ گناهان نفسانی این است که مثلاً امیرالمؤمنین می‌فرمایند: کسانی که سه وعده غذا می‌خورند خوردنشان حیوانی است. یعنی نفْس اماره به آنها حاکم است. نماز هم که می‌خواند با شهوت می‌خواند. سخن می‌گوید، شهوتِ سخن است. با نفْس باید مخالفت کرد. با چه چیزی؟ با انجام واجبات و مستحبات. گناهان نفسانی باید از بین برود. باید از نفْس مجرد شویم.