پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

گوش شنوا

اهل بیت(ع)همیشه شنوا هستد. هر صلواتی که بفرستید، تمام عوالم ملک و ملکوت به شما صلوات می‌فرستند. فقط پیغمبر(ص) ده برابر آن صلوات را به شما می‌فرستد.