پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

یا لطیف

یکی از راه های رسیدن به اسم اعظم خدا “یا لطیف” است. باید این لطافت را پیدا کرد. در تمام این اسم ها هیچ چیزی مثل گریه انسان را لطیف نمی‌کند. هیچ چیزی مثل زیارت امیرالمؤمنین(ع) و زیارت جامعه کبیره انسان را لطیف نمی‌کند. هیچ چیزی مثل زیارت عاشورا و زیارت اربعین انسان را لطیف نمی‌کند.