پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

یوم احصاد

ما باید دنیای خود را درست کنیم. اگر دنیای ما درست شود، آخرت هم درست می‌شود. آخرت یوم الحصاد است؛ روز برداشت است.