پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

یک‌آن و کمتر از یک‌آن


امام صادق می‌فرمایند: «عَلَيكُم بِتَقوَى اللّه». یعنی ملازم باشید. این نکته خیلی مهم است که ما اگر یک لحظه از خدا جدا شویم مرگمان می‌رسد. در روایت هست که می‌‌فرماید حضرت یونس که در شکم ماهی رفت، خداوند تبعیدش کرد. «کمتر از یک‌آن» خدا او را به خودش واگذاشت. خدا به داد ما برسد. بعد در روایت می‌فرماید اگر این «کمتر از یک‌آن» تبدیل شده بود به «یک‌آن» کافر می‌شد! خدا رهایش می‌کرد. کم نیستند کسانی که خدا رهایشان کرده.